Bygning af Veteranengen

I efteråret 2014 indstillede lokalforeningen til Veterancenteret om at få tildelt kr. 110.000,00 til opførelse af et shelter område hos Mads Møller, som omkostningsfrit stillede et stykke af sit terræn til rådighed for “De Blå Baretter”.

Lokalforeningen fik megen velvillig støtte fra Kalundborg kommune og der blev sat en meget hurtig sagsbehandling i gang som bevirkede, at vi primo APR 2015 fik byggetilladelse til:

Opførelse af tre sheltere samt et muldtoilet på Spangvej 8 i Kaldred.

Første byggedag var lørdag den 24. april 2015 og projektet var færdigt og godkendt af kommunen ultimo MAJ 2015, hvorefter vi kunne holde indvielse – herunder frigørelse af det navn, som familien til Rune havde fået lov at bestemme. Indvielsen blev gennemført 06 JUN 2015.

DBB Navngivning (Veteranengen) af shelderne 6-6-15 002
Veteranengen ved indvielsen
DBB Navngivning (Veteranengen) af shelderne 6-6-15 032
Borgmester Martin Damm klipper snoren
DBB Navngivning (Veteranengen) af shelderne 6-6-15 029
Runes far navngiver stedet: Veteranengen