Skydeklub

Klubleder er: Søren Juel
Hvis tvivlsspørgsmål – så ”fang” Søren.
Kontaktmuligheder – soeren.juel@gmail.com eller se under bestyrrelsen.

OBS – OBS – OBS
Landsforeningen har ultimo 2020 ændret sin afgørelse, hvilket indebærer at skydningerne på landsplan fortsætter – men har 13. april 2021 bestemt, at der ikke uddeles præmier for 2020 på grund af for få deltagere.
Hans Oluf Hansen, Østjyderne, er igen “tovholder” og udsender indbydelser til skydning i september/oktober 2021 med præmieuddeling til repræsentantskabsmøde 2022.

Landsforeningen har genovervejet og ændret sin beslutning fra repræsentantskabsmødet i april 2019, som ovenfor skrevet. Derfor fortsætter skydningerne fra 2021 med den begrænsning som er beskrevet ovenfor. Se endvidere hjemmesiden som omtaler forholdet.
Klubben vandt landsmesterskabet i 2015, 2016, 2017 og 2018. På billedet modtager formanden landsforeningens pokal for sidste gang. Udover pokal er der individuelle præmier til skytterne på holdet.

Pokalen for 2018 modtages

Lokalforeningen har bestemt, at vi fortsætter skydningerne som vanligt.
Inden deltagelse i skydningerne, som foregår i regi af Tuse Skytteforening skal skytterne ansøge om individuel godkendelse som skytte via skytteforeningen. Godkendelsen gennemføres af politiet (vandelsgodkendelse) som meddeler godkendelsen via skyttens E-boks.

Skytterne skal fremover være medlemmer af klubben ( 600,00 kr. årligt ).
Skytteåret begynder fra 1. oktober.
Skytterne skal selv købe patroner, idet dog Lokalforeningen giver fremover et tilskud til køb af 4 æsker patroner.

Vi gennemfører normalt 5 skydninger i foråret og 3 skydninger i efteråret alle på Tuse Skytteforenings baner ved Tuse Hallen.
Skydningerne gennemføres fra klokken 1830 og vi er normalt færdige inden klokken 2100.
Efter hver skydning evaluerer vi aftenens resultat over en kop kaffe og hertil lidt kage med af en af skytterne.

Tuse Skytteforening har en pause mellem forår og efterår, hvor de gennemfører skydninger på 200 meter på Tuse Bjerg, hvor vi er velkomne og kan låne skytteforeningens banerifler – mere om dette så kontakt Søren.

Skyderegler:

1. Der skydes på 15 meter indendørs bane i lokalforeningsområdet.
2. Der skydes på 6 ringdelt skydeskive med 1 skydefelt på hver side, eller elektronisk skive
3. Der skydes med Cal. 22 riffel.
4. Der skydes i alt 20 gældende skud.
5. Skydningen er med anlæg (armlæn og støtte). Dermed undgår vi snyd.
6. Der skydes et antal prøveskud. (Hvor mange bestemmer i selv).
7. Præmier:
a. Bedste skytte individuelt modtager en graveret pokal, som er evigt vandrende. Bedste skytte er skytten med det bedste gennemsnit af 6 skydninger, idet skytten selv udpeger, hvilke skydninger der skal bortfalde efter endt skydning.
b. Skytten med bedste resultat på en skydedag over året får en anden indgraveret pokal, som ligeledes er evigt vandrende.