Skydeklub

Klubleder er: Søren Juel
Hvis tvivlsspørgsmål – så ”fang” Søren.
Kontaktmuligheder – se under vores kasserer.

Landsforeningen har besluttet på repræsentantskabsmødet i april 2019, at der ikke mere anvendes midler til skydning.
Derfor bortfalder landsmesterskaberne – MEN lokalforeningen fortsætter skydningerne som hidtil og vil selv præmiere bedste skytter. Klubben vandt landsmesterskabet i 2015, 2016, 2017 og 2018. Vinderen  modtager den årligt vandrende pokal som bliver udleveret til formanden på repræsentantskabsmødet i april måned.
Udover pokal udleveres individuelle præmier til skytterne på holdet.

Pokalen for 2018 modtages

Inden deltagelse i skydningerne, som foregår i regi af Tuse Skytteforening skal skytterne ansøge om individuel godkendelse som skytte via skytteforeningen. Godkendelsen gennemføres af politiet (vandelsgodkendelse) som meddeler godkendelsen via skyttens E-boks.

Skytterne skal fremover være medlemmer af klubben ( 600,00 kr. årligt ). De tidligere bidrag pr. gang på kr. 30 bortfalder. Skytterne skal fortsat selv købe patroner. Lokalforeningen betaler for 2 æsker patroner årligt svarende til kr. 100.


Vi gennemfører normalt 3 skydninger i foråret og 5 skydninger i efteråret alle på Tuse Skytteforenings baner ved Tuse Hallen.
Skydningerne gennemføres fra klokken 1830 og vi er normalt færdige inden klokken 2100.
Efter hver skydning evaluerer vi aftenens resultat over en kop kaffe og hertil lidt kage med af en af skytterne.

Skyderegler: Vil blive justeret inden årets udgang.

1. Der skydes på 15 meter indendørs bane i lokalforeningsområdet.
2. Der skydes på hold á 5 personer. Der kan deltage flere hold fra samme forening.
3. Der skydes på 6 ringdelt skydeskive med 1 skydefelt på hver side, eller elektronisk skive
4. Der skydes med Cal. 22 riffel.
5. Der skydes 2 skud i hver skydefelt 2×2 skud i hver skive. I alt 20 gældende skud.
6. Alle medlemmer af foreningen og familien kan deltage, børn dog min. 14 år.
7. Lokalforeningen sammensætter selv holdene (mænd-kvinde-børn)
8. Skydningen er med anlæg (armlæn og støtte). Dermed undgår vi snyd.
9. Der skydes et antal prøveskud. (Hvor mange bestemmer i selv).
10. Der skydes på de tilsendte skiver, elektronisk markering er tilladt. Alle skiver – også de elektronisk markerede – samt skydekort skal returneres til skydeleder snarest efter skydningen. Elektronisk markerede skiver skal være påført samme nr. som der står på skydekortet.
11. Skydekortet skal være udfyldt med navn, tjenestested og hold. m.m. se kortet.
12. Præmier:
a. Der tildeles en præmie til den bedste skytte i konkurrencen.
b. Der tildeles en præmie Bedste skytte på hvert hold.
c. Der tildeles en præmie samt en vandrepokal til den lokalforening, der stiller med bedste hold.
13. Præmierne skal graveres med følgende indskrift
a. Bedste skytte: ”De Blå Baretter, Bedste skytte + årstal.
b. Bedste skytte på hvert hold: ”De Blå Baretter, + årstal.
c. Bedste hold graveres ”De Blå Baretter, Bedste hold + årstal.
14. Ny vandrepokal graveres med samme ordlyd som den gamle.
15. Skydningen skal være afsluttet d. 31. december.

Landsforeningens ansvarlige på skydeområdet:
Påføres senere.