VeteranCafé – Holbæk

OBS OBS OBS – Indkaldelse til Generalforsamling.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, den 11. februar kl. ? i Holbæk Veteran Café.
Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan rekvireres hos formanden eller læses på facebook og Lokalforeningens hjemmeside hjemmesiden.
Der er spisning i forbindelse med generalforsamlingen. Samtidig som lokalforeningen.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest Fredag d. 31. januar.
Hilsen Thor

Vedtægter med underskrift cafe indlagt på vores hjemmeside på Facebook siden – så find vedtægterne der.

Vi har lokaler på Holbæk kaserne.
Vores adresse er:
Anders Larsensvej 5 2. sal
4300 Holbæk

Vær opmærksom på, at der er elevator direkte fra jorden til 2. sal.

På vores Facebook side vil Caféens informationer m. v. kunne ses.
Så for at være opdateret – så gå ind på:
https://www.facebook.com/groups/176939516184023/
På vores  Café aftener er alle veteraner med familie velkomne.
Der serveres kaffe/the med lidt kage til og der er en enkelt fri øl/vand . Flere øl/vand kan købes.
Ingen krav om medlemskab
Åbent 1. og 3. onsdag i månederne JAN-MAJ og SEP-DEC i tiden 18:30 – 22:00.
På medlemsaftener i lokalforeningen vil der normalt være åbent fra klokken 1630 og her vil Caféen være vært ved et mindre måltid.
Det vil altid være en fordel, såfremt vi er 2 tilstede respektive  aftener.
Medlemmer som vil give et nap med og stille sig til rådighed en enkelt aften eller flere bedes rette henvendelse til formanden Thor på telefon: 40 32 05 36
VI SES I CAFÈEN